208 File

? Cách mở file .208? Những phần mềm mở file .208 và sửa file lỗi. Convert N/A 208 file sang định dạng khác.

.208 File Extension

   
File name 208 File
File Type ASUS Notebook BIOS 208 Update File
Nhà phát triển ASUS
Phân loại System Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (24 Bình chọn)

File .208 là file gì?

208 là System Files - ASUS Notebook BIOS 208 Update File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi ASUS.

BIOS cập nhật tập tin sử dụng để "flash" BIOS để máy tính ASUS chạy Windows; chứa các thiết lập và hướng dẫn cho "208" BIOS cập nhật, mà được thiết kế để cập nhật firmware Embedded Controller (EC) trên một bo mạch chủ máy tính xách tay ASUS.

What is a 208 file?

BIOS update file used to "flash" the BIOS to ASUS computers running Windows; contains settings and instructions for the "208" BIOS update, which is intended to update the Embedded Controller (EC) firmware on an ASUS notebook motherboard.

Cách mở .208 file

Để mở file .208 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .208 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .208

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .208 do người dùng đóng góp.

  • ASUS Winflash
  • UltraZip
  • UltraZip
  • Creo Elements/Pro
  • Startup TOOLS
  • ProeWF3
  • ProeWF3

Chuyển đổi file .208

File .208 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *