2SFLIB File

? Cách mở file .2SFLIB? Những phần mềm mở file .2SFLIB và sửa file lỗi. Convert Binary 2SFLIB file sang định dạng khác.

.2SFLIB File Extension

   
File name 2SFLIB File
File Type Nintendo DS Audio Library File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Audio Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (8 Bình chọn)

File .2SFLIB là file gì?

2SFLIB là Audio Files - Nintendo DS Audio Library File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

Tập tin được sử dụng bởi một số trò chơi Nintendo DS; lưu thông tin âm thanh được sử dụng để chơi âm thanh trong khi chơi game; tham chiếu bởi các file .MINI2SF, mà trỏ đến các bộ phận của thư viện để chơi trong khi chơi game.

What is a 2SFLIB file?

File used by some Nintendo DS games; saves sound information used for playing audio during the game; referenced by .MINI2SF files, which point to the parts of the library to play during the game.

Cách mở .2SFLIB file

Để mở file .2SFLIB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .2SFLIB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .2SFLIB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .2SFLIB do người dùng đóng góp.

  • Nullsoft Winamp with vio2sf plug-in

Chuyển đổi file .2SFLIB

File .2SFLIB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *