323 File

? Cách mở file .323? Những phần mềm mở file .323 và sửa file lỗi. Convert N/A 323 file sang định dạng khác.

.323 File Extension

   
File name 323 File
File Type H.323 Internet Telephony File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.4 ★ (5 Bình chọn)

File .323 là file gì?

323 là Misc Files - H.323 Internet Telephony File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Tập tin được sử dụng bởi một số chương trình hội nghị truyền hình, chẳng hạn như Microsoft Conferencing Utility DLL (msconf.dll, kèm theo một số phiên bản cũ của Windows) hoặc Video Phone container của Intel; chứa thông tin được sử dụng để thiết lập một hội nghị âm thanh và video trực tuyến; không thường được sử dụng nữa.

What is a 323 file?

File used by some video conferencing programs, such as Microsoft's Conferencing Utility Dll (msconf.dll, included with some older versions of Windows) or Intel's Video Phone Container; contains information used for setting up an online audio and video conference; not commonly used anymore.

Cách mở .323 file

Để mở file .323 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .323 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .323

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .323 do người dùng đóng góp.

  • UltraZip
  • Startup TOOLS
  • Startup TOOLS
  • UltraZip UI

Chuyển đổi file .323

File .323 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *