386 File

? Cách mở file .386? Những phần mềm mở file .386 và sửa file lỗi. Convert N/A 386 file sang định dạng khác.

.386 File Extension

   
File name 386 File
File Type Windows Virtual Device Driver
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại System Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (38 Bình chọn)

File .386 là file gì?

386 là System Files - Windows Virtual Device Driver, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

tệp trình điều khiển thiết bị được sử dụng bởi hệ thống Windows 3.x; cho phép một hoặc nhiều thiết bị phần cứng để giao tiếp với máy tính; cũng có thể thêm hỗ trợ cho các thành phần nội bộ; "386" xuất phát từ các loại vi xử lý được sử dụng trong nhiều máy Windows sớm.

What is a 386 file?

Device driver file used by Windows 3.x systems; allows one or more hardware devices to communicate with the computer; may also add support for internal components; "386" comes from the type of processor used in many early Windows machines.

Cách mở .386 file

Để mở file .386 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .386 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .386

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .386 do người dùng đóng góp.

  • UltraZip
  • Startup TOOLS
  • Startup TOOLS
  • Media Player Classic
  • Stuffit Expander
  • UltraZip UI
  • UltraZip UI

Chuyển đổi file .386

File .386 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *