3D File

? Cách mở file .3D? Những phần mềm mở file .3D và sửa file lỗi. Convert N/A 3D file sang định dạng khác.

.3D File Extension

   
File name 3D File
File Type 1Survex 3D Cavern File
Nhà phát triển The Survex Project
Phân loại GIS Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.9 ★ (69 Bình chọn)

File .3D là file gì?

3D là GIS Files - 1Survex 3D Cavern File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi The Survex Project.

tập tin 3D tạo ra bởi Survex, một chương trình sử dụng để ghi lại và hình dung dữ liệu hệ thống hang động; chứa dữ liệu cho phép các phần mềm để hình dung một hệ thống hang động 3D; được tạo ra từ một file .SVX sử dụng chương trình hang kèm Survex.

What is a 3D file?

3D file created by Survex, a program used for recording and visualizing cave system data; contains data that allows the software to visualize a 3D cave system; was generated from an .SVX file using the cavern program included with Survex.

Cách mở .3D file

Để mở file .3D click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .3D bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .3D

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .3D do người dùng đóng góp.

  • Therion
  • Survex
  • Survex
  • Cadwork
  • WindowsR Internet Explorer
  • LBA
  • LBA

Chuyển đổi file .3D

File .3D có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *