3D2 File

? Cách mở file .3D2? Những phần mềm mở file .3D2 và sửa file lỗi. Convert N/A 3D2 file sang định dạng khác.

.3D2 File Extension

   
File name 3D2 File
File Type Stereo CAD-3D 2.0 Image File
Nhà phát triển N/A
Phân loại 3D Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.1 ★ (15 Bình chọn)

File .3D2 là file gì?

3D2 là 3D Image Files - Stereo CAD-3D 2.0 Image File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

hình ảnh ba chiều được sử dụng bởi phiên bản thứ hai của Stereo CAD-3D, một ứng dụng cho hệ thống Atari ST; cửa hàng lên đến bốn mươi 3D đối tượng; bao gồm màu đối tượng và thông tin chiếu sáng; sử dụng như một định dạng trước đó cho phim hoạt hình máy tính.

What is a 3D2 file?

Three-dimensional image used by the second version of Stereo CAD-3D, an application for the Atari ST system; stores up to forty 3D objects; includes object color and lighting information; used as an earlier format for computer animation.

Cách mở .3D2 file

Để mở file .3D2 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .3D2 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .3D2

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .3D2 do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • 3DPlus2 Application
  • 3DPlus2 Application
  • 3DPlus Application
  • Classic Magnus:Skat
  • Skattemodulet
  • Skattemodulet

Chuyển đổi file .3D2

File .3D2 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *