3DD File

? Cách mở file .3DD? Những phần mềm mở file .3DD và sửa file lỗi. Convert Binary 3DD file sang định dạng khác.

.3DD File Extension

   
File name 3DD File
File Type ArcGlobe Document
Nhà phát triển ESRI
Phân loại GIS Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.3 ★ (4 Bình chọn)

File .3DD là file gì?

3DD là GIS Files - ArcGlobe Document, dưới định dạng Binary được phát triển bởi ESRI.

tập tin dữ liệu GIS được tạo ra bởi ArcGlobe, một ứng dụng trực quan sử dụng để xem các tập dữ liệu GIS 3D; cửa hàng một tham chiếu đến một geodatabase, trong đó có nội dung và đầu ra kết quả không gian được tạo ra bởi các hoạt động xử lý dữ liệu của phần mềm; có thể lưu trữ dữ liệu GIS như một bộ sưu tập của các lớp ba chiều; sử dụng cho các quan điểm tiết kiệm và tải của bộ dữ liệu GIS 3D.

What is a 3DD file?

GIS data file created by ArcGlobe, a visualization application used to view 3D GIS datasets; stores a reference to a geodatabase, which contains the spatial content and output results created by the software's geoprocessing operations; can store GIS data as a collection of three-dimensional layers; used for saving and loading views of 3D GIS datasets.

Cách mở .3DD file

Để mở file .3DD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .3DD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .3DD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .3DD do người dùng đóng góp.

  • ESRI ArcGIS for Desktop
  • cadwork Start Application
  • cadwork Start Application
  • Cadwork
  • Media Player Classic
  • 3DPlus Application
  • 3DPlus Application

Chuyển đổi file .3DD

File .3DD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *