3DL File

? Cách mở file .3DL? Những phần mềm mở file .3DL và sửa file lỗi. Convert N/A 3DL file sang định dạng khác.

.3DL File Extension

   
File name 3DL File
File Type 1iGO Landmark File
Nhà phát triển NNG
Phân loại GIS Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.1 ★ (29 Bình chọn)

File .3DL là file gì?

3DL là GIS Files - 1iGO Landmark File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi NNG.

GPS tập tin dữ liệu được sử dụng bởi phần mềm chuyển hướng iGO; chứa điểm đáng chú ý, được gọi là địa danh nổi tiếng; bao gồm các vị trí và siêu dữ liệu có liên quan; lưu vào iGO nội dung xây dựng thư mục của thẻ nhớ của thiết bị định vị của.

What is a 3DL file?

GPS data file used by the iGO navigation software; contains points of interest, called landmarks; includes the location and associated metadata; saved to the iGOcontentbuilding directory of the navigation device's storage card.

Cách mở .3DL file

Để mở file .3DL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .3DL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .3DL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .3DL do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • LandDesigner 3D
  • LandDesigner 3D
  • CSIEDA5 3DL Designer
  • SimPlant Pro
  • SimPlant View Crystal
  • SimPlant View Crystal

Chuyển đổi file .3DL

File .3DL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *