3DM File

? Cách mở file .3DM? Những phần mềm mở file .3DM và sửa file lỗi. Convert Binary 3DM file sang định dạng khác.

.3DM File Extension

   
File name 3DM File
File Type Rhino 3D Model
Nhà phát triển Robert McNeel & Associates
Phân loại 3D Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.7 ★ (80 Bình chọn)

File .3DM là file gì?

3DM là 3D Image Files - Rhino 3D Model, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Robert McNeel & Associates.

tập tin Một 3DM là một mã nguồn mở định dạng mô hình 3D và định dạng tập tin gốc cho tê giác. Nó bao gồm một mô hình 3D trong đó bao gồm bề mặt, điểm, và thông tin đường cong. file 3DM phép CAD, phần mềm CAM, CAE, và đồ họa máy tính để tiết kiệm một cách chính xác và trao đổi hình học 3D sử dụng cả hai NURBS và đa giác lưới cơ quan đại diện.

What is a 3DM file?

A 3DM file is an open-source 3D model format and native file format for Rhinoceros. It contains a 3D model which includes surface, points, and curve information. 3DM files allow CAD, CAM, CAE, and computer graphics software to accurately save and exchange 3D geometry using both NURBS and polygon mesh representations.

Cách mở .3DM file

Để mở file .3DM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .3DM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .3DM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .3DM do người dùng đóng góp.

  • IMSI TurboCAD Deluxe
  • McNeel Rhino
  • McNeel Rhino
  • Autodesk Fusion 360
  • Okino Computer Graphics PolyTrans
  • McNeel Rhino OSX
  • McNeel Rhino OSX

Chuyển đổi file .3DM

File .3DM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *