3DP File

? Cách mở file .3DP? Những phần mềm mở file .3DP và sửa file lỗi. Convert Binary 3DP file sang định dạng khác.

.3DP File Extension

   
File name 3DP File
File Type 1123D Catch Photo Scene Data File
Nhà phát triển Autodesk
Phân loại 3D Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.7 ★ (11 Bình chọn)

File .3DP là file gì?

3DP là 3D Image Files - 1123D Catch Photo Scene Data File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Autodesk.

tập tin dữ liệu được tạo ra bởi 123d Catch, một chương trình được sử dụng để quay nhiều hình ảnh 2D thành một mô hình 3D; lưu các dữ liệu được sử dụng để chuyển các bức ảnh vào một đối tượng 3D rendered; sử dụng công nghệ ghép ảnh để xây dựng mô hình.

What is a 3DP file?

Data file created by 123D Catch, a program used for turning multiple 2D pictures into a 3D model; saves the data that is used for transforming the photos into a rendered 3D object; uses photo stitching technology to construct the model.

Cách mở .3DP file

Để mở file .3DP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .3DP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .3DP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .3DP do người dùng đóng góp.

  • Autodesk 123D Catch
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Autodesk Catch
  • 123D Catch
  • ArtCAM Process Monitor
  • ArtCAM Process Monitor

Chuyển đổi file .3DP

File .3DP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *