3DR File

? Cách mở file .3DR? Những phần mềm mở file .3DR và sửa file lỗi. Convert Binary 3DR file sang định dạng khác.

.3DR File Extension

   
File name 3DR File
File Type 13D Rad Project File
Nhà phát triển 3D Rad
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (49 Bình chọn)

File .3DR là file gì?

3DR là Data Files - 13D Rad Project File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi 3D Rad.

hồ sơ dự án tạo ra bởi 3D Rad, một ứng dụng miễn phí sử dụng để tạo 3D trò chơi; cửa hàng một cảnh 3D với các đối tượng và tính chất của chúng; cũng lưu trữ các liên kết giữa các đối tượng, cho phép họ tương tác với các ràng buộc vật lý.

What is a 3DR file?

Project file created by 3D Rad, a free application used to create 3D games; stores a 3D scene with objects and their properties; also stores links between objects, which allows them to interact with physical constraints.

Cách mở .3DR file

Để mở file .3DR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .3DR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .3DR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .3DR do người dùng đóng góp.

  • 3D Rad
  • CompeGPS LAND
  • CompeGPS LAND
  • Media Player Classic
  • CompeGPS AIR

Chuyển đổi file .3DR

File .3DR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *