3DX File

? Cách mở file .3DX? Những phần mềm mở file .3DX và sửa file lỗi. Convert N/A 3DX file sang định dạng khác.

.3DX File Extension

   
File name 3DX File
File Type Rhino 3D Model File
Nhà phát triển N/A
Phân loại 3D Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.7 ★ (9 Bình chọn)

File .3DX là file gì?

3DX là 3D Image Files - Rhino 3D Model File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

mô hình ba chiều được tạo ra với Rhino chương trình xây dựng mô hình (Rhinoceros) 3D; sử dụng NURBS (Non-Uniform Rational B-Splines) để biểu diễn hình học 3D.

What is a 3DX file?

Three-dimensional model created with the Rhino (Rhinoceros) 3D modeling program; uses NURBS (Non-Uniform Rational B-Splines) to represent 3D geometry.

Cách mở .3DX file

Để mở file .3DX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .3DX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .3DX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .3DX do người dùng đóng góp.

  • cadwork Start Application
  • Cadwork
  • Cadwork
  • Media Player Classic
  • 3DX Reader

Chuyển đổi file .3DX

File .3DX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *