3DXML File

? Cách mở file .3DXML? Những phần mềm mở file .3DXML và sửa file lỗi. Convert XML 3DXML file sang định dạng khác.

.3DXML File Extension

   
File name 3DXML File
File Type Dassault Systemes 3D XML File
Nhà phát triển Dassault Systemes
Phân loại 3D Image Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 4 ★ (16 Bình chọn)

File .3DXML là file gì?

3DXML là 3D Image Files - Dassault Systemes 3D XML File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Dassault Systemes.

tập tin Một 3DXML là một tập tin XML được tạo ra trong định dạng Dassault Systemes 3DXML độc quyền. Nó chứa các mắt lưới, kết cấu, hiệu ứng ánh sáng, và tài sản đối tượng 3D khác và được sử dụng để xác định một đối tượng 3D dựa trên XML.

What is a 3DXML file?

A 3DXML file is an XML file created in the proprietary Dassault Systemes 3DXML format. It contains meshes, textures, lighting effects, and other 3D object properties and is used to specify an XML-based 3D object.

Cách mở .3DXML file

Để mở file .3DXML click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .3DXML bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .3DXML

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .3DXML do người dùng đóng góp.

  • GLC_Player
  • SimLab Composer
  • SimLab Composer
  • eDrawings

Chuyển đổi file .3DXML

File .3DXML có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *