3DZ File

? Cách mở file .3DZ? Những phần mềm mở file .3DZ và sửa file lỗi. Convert N/A 3DZ file sang định dạng khác.

.3DZ File Extension

   
File name 3DZ File
File Type 1Nintendo 3DS ROM
Nhà phát triển Gateway
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (4 Bình chọn)

File .3DZ là file gì?

3DZ là Game Files - 1Nintendo 3DS ROM, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Gateway.

tập tin Một 3DZ là một tập tin trò chơi được sử dụng bởi Cổng 3DS, một thẻ nhớ microSD cho Nintendo 3DS sử dụng để chơi 3DS, DS, và trò chơi homebrew. Nó chứa một bản sao của dữ liệu từ một hộp mực trò chơi gốc 3DS.  file 3DZ được lưu trong định dạng tương tự như các tập tin .3 ds phổ biến hơn nhưng chứa một tiêu đề mà chỉ Gateway rằng nó tương thích để chơi trực tuyến.

What is a 3DZ file?

A 3DZ file is a game file used by Gateway 3DS, a microSD card for Nintendo 3DS used to play 3DS, DS, and homebrew games. It contains a copy of the data from an original 3DS game cartridge. 3DZ files are saved in the same format as the more popular .3DS files but contain a header which indicates to Gateway that it is compatible for online play.

Cách mở .3DZ file

Để mở file .3DZ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .3DZ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .3DZ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .3DZ do người dùng đóng góp.

  • cadwork Start Application
  • Cadwork
  • Cadwork
  • InstallAnywhere
  • CSiEDA PCB3D Designer
  • Easy 3D Creator
  • Easy 3D Creator

Chuyển đổi file .3DZ

File .3DZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *