3FS File

? Cách mở file .3FS? Những phần mềm mở file .3FS và sửa file lỗi. Convert Binary 3FS file sang định dạng khác.

.3FS File Extension

   
File name 3FS File
File Type Puppy Linux Save State File
Nhà phát triển Puppy Linux
Phân loại System Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.9 ★ (11 Bình chọn)

File .3FS là file gì?

3FS là System Files - Puppy Linux Save State File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Puppy Linux.

Tập tin có chứa một hệ thống tập tin ảnh chụp lưu trong ba hệ thống tập tin mở rộng (ext3) trong Puppy Linux; lưu trữ trạng thái của hệ thống tập tin tại một thời điểm nhất định trong thời gian và có thể được sử dụng để thiết lập lại hệ thống tập tin trở lại tình trạng đó; lưu vào một phân vùng hệ thống tập tin bên ngoài, vì Puppy Linux có thể chạy tắt của một tập tin đĩa CD hoặc file .ISO.

What is a 3FS file?

File containing a file system snapshot saved in the third extended file system (EXT3) in Puppy Linux; stores the state of the file system at a certain point in time and can be used for resetting the file system back to that state; saved to an external file system partition, since Puppy Linux can run off of a CD or .ISO file.

Cách mở .3FS file

Để mở file .3FS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .3FS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .3FS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .3FS do người dùng đóng góp.

  • GNOME Disk Utility
  • Puppy Linux
  • Puppy Linux

Chuyển đổi file .3FS

File .3FS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *