3GA File

? Cách mở file .3GA? Những phần mềm mở file .3GA và sửa file lỗi. Convert Binary 3GA file sang định dạng khác.

.3GA File Extension

   
File name 3GA File
File Type 3GPP Audio File
Nhà phát triển 3GPP
Phân loại Audio Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.7 ★ (101 Bình chọn)

File .3GA là file gì?

3GA là Audio Files - 3GPP Audio File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi 3GPP.

Audio file lưu trong định dạng 3GPP, được phát triển bởi các dự án 3rd Generation Partnership; nhất thường được sử dụng trên điện thoại di động để chụp, chơi, và truyền dữ liệu âm thanh.

What is a 3GA file?

Audio file saved in the 3GPP format, which was developed by the 3rd Generation Partnership Project; most commonly used on cell phones for capturing, playing, and transmitting audio data.

Cách mở .3GA file

Để mở file .3GA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .3GA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .3GA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .3GA do người dùng đóng góp.

  • FFmpeg
  • File Viewer Plus
  • File Viewer Plus
  • Apple QuickTime Player
  • DVDVideoSoft Free 3GP Converter
  • VideoLAN VLC media player
  • VideoLAN VLC media player

Chuyển đổi file .3GA

File .3GA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Convert 3ga to mp4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *