3ME File

? Cách mở file .3ME? Những phần mềm mở file .3ME và sửa file lỗi. Convert Binary 3ME file sang định dạng khác.

.3ME File Extension

   
File name 3ME File
File Type TurboTax Form File
Nhà phát triển Intuit
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.8 ★ (4 Bình chọn)

File .3ME là file gì?

3ME là Data Files - TurboTax Form File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Intuit.

tờ khai thuế sử dụng bởi phần mềm khai thuế TurboTax; chứa dữ liệu hình thức hiển thị trong chương trình và cũng có thể bao gồm hướng dẫn và ý kiến ​​liên quan đến hình thức.

What is a 3ME file?

Tax form used by TurboTax tax preparation software; contains form data displayed within the program and may also include instructions and comments associated with the form.

Cách mở .3ME file

Để mở file .3ME click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .3ME bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .3ME

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .3ME do người dùng đóng góp.

  • Intuit TurboTax Deluxe

Chuyển đổi file .3ME

File .3ME có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *