3MF File

? Cách mở file .3MF? Những phần mềm mở file .3MF và sửa file lỗi. Convert XML 3MF file sang định dạng khác.

.3MF File Extension

   
File name 3MF File
File Type 3D Manufacturing File
Nhà phát triển 3MF Consortium
Phân loại 3D Image Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 4.2 ★ (13 Bình chọn)

File .3MF là file gì?

3MF là 3D Image Files - 3D Manufacturing File, dưới định dạng XML được phát triển bởi 3MF Consortium.

tập tin Một 3MF là một kho lưu trữ lưu trong hộp thoại Format xuất 3D (3MF), được sử dụng bởi các chương trình thiết kế 3D khác nhau để tiết kiệm các mô hình 3D. Nó bao gồm một mô hình 3D, vật liệu và các thông tin hữu nén bằng Zip nén. file 3MF cũng có thể lưu trữ một vé in, thu nhỏ hình ảnh, và một hoặc chữ ký kỹ thuật số nhiều hơn nữa.

What is a 3MF file?

A 3MF file is an archive saved in the 3D Manufacturing Format (3MF), which is used by various 3D design programs to save 3D models. It contains a 3D model, material, and property information compressed with Zip compression. 3MF files may also store a print ticket, thumbnail image, and one or more digital signatures.

Cách mở .3MF file

Để mở file .3MF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .3MF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .3MF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .3MF do người dùng đóng góp.

  • Ultimaker Cura
  • Microsoft 3D Builder
  • Microsoft 3D Builder
  • Microsoft Paint 3D
  • Dassault Systemes SolidWorks
  • Dassault Systemes CATIA
  • Dassault Systemes CATIA
  • PTC Creo

Chuyển đổi file .3MF

File .3MF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *