3PE File

? Cách mở file .3PE? Những phần mềm mở file .3PE và sửa file lỗi. Convert Binary 3PE file sang định dạng khác.

.3PE File Extension

   
File name 3PE File
File Type TurboTax 2008 Form File
Nhà phát triển Intuit
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .3PE là file gì?

3PE là Data Files - TurboTax 2008 Form File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Intuit.

Mẫu được sử dụng bởi TurboTax 2008; chứa dữ liệu sử dụng để hiển thị các hình thức thuế trong thời hạn TurboTax; bao gồm văn bản hình thức và thông tin bố trí, cũng như hướng dẫn mà có thể được bao gồm với mỗi hình thức.

What is a 3PE file?

Form used by TurboTax 2008; contains data used for displaying tax forms within TurboTax; includes form text and layout information, as well as instructions that may be included with each form.

Cách mở .3PE file

Để mở file .3PE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .3PE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .3PE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .3PE do người dùng đóng góp.

  • Intuit TurboTax Deluxe
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .3PE

File .3PE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *