3W File

? Cách mở file .3W? Những phần mềm mở file .3W và sửa file lỗi. Convert N/A 3W file sang định dạng khác.

.3W File Extension

   
File name 3W File
File Type XYZprinting Sliced Model File
Nhà phát triển XYZprinting
Phân loại CAD Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (6 Bình chọn)

File .3W là file gì?

3W là CAD Files - XYZprinting Sliced Model File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi XYZprinting.

tập tin Một 3W là một mô hình được tạo ra bởi XYZware, phần mềm đi kèm với máy in XYZprinting như da Vinci Pro. Nó bao gồm một mô hình thái lát của một đối tượng 3D trong Base64 Encode G-code. file 3W được tạo ra bởi XYZware sau đó truyền đến một máy in 3D để in.

What is a 3W file?

A 3W file is a model created by XYZware, software bundled with XYZprinting printers such as da Vinci Pro. It contains a sliced model of a 3D object in Base64 Encode G-code. 3W files are created by XYZware then transmitted to a 3D printer for printing.

Cách mở .3W file

Để mở file .3W click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .3W bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .3W

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .3W do người dùng đóng góp.

  • XYZprinting XYZware

Chuyển đổi file .3W

File .3W có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *