411 File

? Cách mở file .411? Những phần mềm mở file .411 và sửa file lỗi. Convert Binary 411 file sang định dạng khác.

.411 File Extension

   
File name 411 File
File Type Mavica Thumbnail Image
Nhà phát triển Sony
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.1 ★ (8 Bình chọn)

File .411 là file gì?

411 là Raster Image Files - Mavica Thumbnail Image, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Sony.

Thumbnail image được tạo ra bởi máy ảnh Sony Mavica; chứa một bản xem trước 64x48 pixel của hình ảnh đầy đủ kích thước tương ứng của nó; sử dụng với một file HTM để hiển thị xem trước của hình ảnh.

What is a 411 file?

Thumbnail image created by Sony Mavica cameras; contains a 64x48 pixel preview of its corresponding full-size image; used with a .HTM file to display previews of images.

Cách mở .411 file

Để mở file .411 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .411 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .411

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .411 do người dùng đóng góp.

  • XnView MP
  • Pro/ENGINEER
  • Pro/ENGINEER
  • Creo Elements/Pro
  • Startup TOOLS
  • ProeWF3
  • ProeWF3

Chuyển đổi file .411

File .411 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *