477 File

? Cách mở file .477? Những phần mềm mở file .477 và sửa file lỗi. Convert N/A 477 file sang định dạng khác.

.477 File Extension

   
File name 477 File
File Type MNS Shape Definition Companion File
Nhà phát triển Sapper Oy
Phân loại GIS Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (4 Bình chọn)

File .477 là file gì?

477 là GIS Files - MNS Shape Definition Companion File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Sapper Oy.

Nộp được sử dụng bởi Thạc sĩ Navigation Software, một chương trình định vị GIS được sử dụng trên máy tính xách tay và các thiết bị di động; lưu với một (phần mở rộng .SHP) tương ứng ESRI shapefile và chứa các định nghĩa kiểu cho PROJ.4 bản đồ dữ liệu chiếu.

What is a 477 file?

File used by Master Navigation Software, a GIS navigation program used on laptops and mobile devices; saved with a corresponding ESRI shapefile (.SHP extension) and contains the the type definition for the PROJ.4 cartographic projection data.

Cách mở .477 file

Để mở file .477 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .477 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .477

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .477 do người dùng đóng góp.

  • Sapper Oy Master Navigator Software
  • Pro/ENGINEER
  • Pro/ENGINEER
  • Creo Elements/Pro
  • Startup TOOLS
  • ProeWF3
  • ProeWF3

Chuyển đổi file .477

File .477 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *