4TH File

? Cách mở file .4TH? Những phần mềm mở file .4TH và sửa file lỗi. Convert Text 4TH file sang định dạng khác.

.4TH File Extension

   
File name 4TH File
File Type Forth Language File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2.8 ★ (8 Bình chọn)

File .4TH là file gì?

4TH là Developer Files - Forth Language File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

tập tin ngôn ngữ tạo cho ngôn ngữ lập trình Forth, được hỗ trợ bởi soạn thảo văn bản khác nhau cho phép tính năng như làm nổi bật cú pháp; chứa Forth lập trình mã tương tự như cách các file .C chứa C hoặc C ++ mã nguồn; cùng định dạng như file .FORTH.

What is a 4TH file?

Language file created for Forth programming language, which is supported by several different text editors that enable features such as syntax highlighting; contains Forth programming code similar to how .C files contain C or C++ source code; same format as the .FORTH file.

Cách mở .4TH file

Để mở file .4TH click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .4TH bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .4TH

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .4TH do người dùng đóng góp.

  • KDevelop
  • GNU Gforth
  • GNU Gforth
  • Kate Editor

Chuyển đổi file .4TH

File .4TH có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *