4UI File

? Cách mở file .4UI? Những phần mềm mở file .4UI và sửa file lỗi. Convert Binary 4UI file sang định dạng khác.

.4UI File Extension

   
File name 4UI File
File Type ForeUI Plot File
Nhà phát triển EaSynth Solution
Phân loại Page Layout Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.7 ★ (18 Bình chọn)

File .4UI là file gì?

4UI là Page Layout Files - ForeUI Plot File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi EaSynth Solution.

hồ sơ dự án tạo ra bởi ForeUI, một người sử dụng ứng dụng giao diện mẫu; chứa một "âm mưu", mà là một người sử dụng giao diện mockup có chứa yếu tố bố trí; sử dụng cho các dự án tiết kiệm và giao diện tải.

What is a 4UI file?

Project file created by ForeUI, a user interface prototyping application; contains a "plot," which is a user interface mockup that contains layout elements; used for saving and loading interface projects.

Cách mở .4UI file

Để mở file .4UI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .4UI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .4UI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .4UI do người dùng đóng góp.

  • EaSynth Solution ForeUI
  • EaSynth ForeUI
  • EaSynth ForeUI

Chuyển đổi file .4UI

File .4UI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *