5XE File

? Cách mở file .5XE? Những phần mềm mở file .5XE và sửa file lỗi. Convert N/A 5XE file sang định dạng khác.

.5XE File Extension

   
File name 5XE File
File Type Line 6 POD HD500X Edit Preset File
Nhà phát triển Line 6
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.1 ★ (10 Bình chọn)

File .5XE là file gì?

5XE là Audio Files - Line 6 POD HD500X Edit Preset File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Line 6.

Preset tập tin được tạo ra bởi dòng 6 POD HD500X Edit, một ứng dụng cho phép bạn chỉnh sửa các hiệu ứng cụ; chứa các thiết lập cho các hiệu ứng khác nhau như "FX", "AMPS", "Mixer" và "kiểm soát;" các thiết lập khác nhau có thể được tùy chỉnh trong phạm vi ảnh hưởng bao gồm bass, giai điệu, treble, tiến độ, khối lượng kênh, các thông số, tốc độ và nhịp độ đồng bộ.

What is a 5XE file?

Preset file created by Line 6 POD HD500X Edit, an application that enable you to edit instrument effects; contains settings for different effects such as "FX," "AMPS," "Mixer," and "Controllers;" different settings that can be customized within the effects include bass, tone, treble, tempo, channel volume, parameters, speed, and tempo sync.

Cách mở .5XE file

Để mở file .5XE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .5XE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .5XE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .5XE do người dùng đóng góp.

  • Line 6 POD HD500X Edit

Chuyển đổi file .5XE

File .5XE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *