5XS File

? Cách mở file .5XS? Những phần mềm mở file .5XS và sửa file lỗi. Convert N/A 5XS file sang định dạng khác.

.5XS File Extension

   
File name 5XS File
File Type Line 6 POD HD500X Edit Setlist File
Nhà phát triển Line 6
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.7 ★ (6 Bình chọn)

File .5XS là file gì?

5XS là Audio Files - Line 6 POD HD500X Edit Setlist File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Line 6.

Set danh sách được tạo ra bởi dòng 6 POD HD500X Edit, một ứng dụng cho phép bạn chỉnh sửa các hiệu ứng cụ (DAW); chứa lên tới 64 cài đặt trước đó được sử dụng để thay đổi các thiết lập cho "FX", "AMPS", "Mixer", và "điều khiển", mà tùy chỉnh âm thanh của nhạc cụ của bạn; khi nạp, thay thế hiện đang được nạp Set danh sách trong ứng dụng.

What is a 5XS file?

Set list created by Line 6 POD HD500X Edit, an application that enables you to edit instrument effects (DAW); contains up to 64 presets that are used to change the settings for "FX," "AMPS," "Mixer," and "Controllers," which customize the sound of your instrument; when loaded, replaces the currently loaded Set list within the application.

Cách mở .5XS file

Để mở file .5XS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .5XS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .5XS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .5XS do người dùng đóng góp.

  • Line 6 POD HD500X Edit

Chuyển đổi file .5XS

File .5XS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *