602 File

? Cách mở file .602? Những phần mềm mở file .602 và sửa file lỗi. Convert N/A 602 file sang định dạng khác.

.602 File Extension

   
File name 602 File
File Type Text602 Document
Nhà phát triển Software602
Phân loại Text Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.4 ★ (21 Bình chọn)

File .602 là file gì?

602 là Text Files - Text602 Document, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Software602.

Một tập tin 602 là một tài liệu được lưu trong định dạng 602 bởi Text602 (T602), một bộ xử lý từ Séc. Nó thường chứa văn bản định dạng mà còn có thể lưu trữ hình ảnh và bảng biểu.

What is a 602 file?

A 602 file is a document saved in the 602 format by Text602 (T602), a Czech word processor. It typically contains formatted text but may also store images and tables.

Cách mở .602 file

Để mở file .602 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .602 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .602

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .602 do người dùng đóng góp.

  • Nextpoint
  • LibreOffice
  • LibreOffice
  • Apache OpenOffice
  • Milan Broz T602view
  • Milan Broz T602RTF
  • Milan Broz T602RTF

Chuyển đổi file .602

File .602 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *