$$$ File

? Cách mở file .$$$? Những phần mềm mở file .$$$ và sửa file lỗi. Convert N/A $$$ file sang định dạng khác.

.$$$ File Extension

   
File name $$$ File
File Type Temporary File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Backup Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.4 ★ (31 Bình chọn)

File .$$$ là file gì?

$$$ là Backup Files - Temporary File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tập tin tạm thời được tạo ra bởi một loạt các chương trình; sử dụng như một bản sao lưu trong trường hợp tập tin gốc bị hỏng.

What is a $$$ file?

Temp file created by a variety of programs; used as a backup in case original file becomes corrupted.

Cách mở .$$$ file

Để mở file .$$$ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .$$$ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .$$$

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .$$$ do người dùng đóng góp.

  • Hancom Office Hanword
  • HAANSOFT HWP
  • HAANSOFT HWP
  • Media Player Classic
  • Microsoft Office
  • Gewinnermittlung
  • Gewinnermittlung

Chuyển đổi file .$$$

File .$$$ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *