73B File

? Cách mở file .73B? Những phần mềm mở file .73B và sửa file lỗi. Convert Binary 73B file sang định dạng khác.

.73B File Extension

   
File name 73B File
File Type TI-73 Backup File
Nhà phát triển Texas Instruments
Phân loại Backup Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.5 ★ (4 Bình chọn)

File .73B là file gì?

73B là Backup Files - TI-73 Backup File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Texas Instruments.

tập tin sao lưu được tạo ra bởi TI Connect, một chương trình được sử dụng để giao tiếp với Texas Instruments vẽ đồ máy tính; lưu tất cả dữ liệu thiết bị cho một thiết bị TI-73; có thể được sử dụng để khôi phục lại tình trạng máy tính khi sao lưu được thực hiện.

What is a 73B file?

Backup file created by TI Connect, a program used for interfacing with Texas Instruments graphing calculators; saves all device data for a TI-73 device; can be used to restore the calculator state when the backup was performed.

Cách mở .73B file

Để mở file .73B click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .73B bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .73B

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .73B do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .73B

File .73B có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *