73C File

? Cách mở file .73C? Những phần mềm mở file .73C và sửa file lỗi. Convert N/A 73C file sang định dạng khác.

.73C File Extension

   
File name 73C File
File Type TI-73 Constant File
Nhà phát triển Texas Instruments
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.5 ★ (2 Bình chọn)

File .73C là file gì?

73C là Data Files - TI-73 Constant File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Texas Instruments.

tập tin dữ liệu được sử dụng bởi Texas Instruments vẽ đồ máy tính; cửa hàng biến như một số duy nhất hoặc nhiều giá trị số; có thể được lưu lại và thay đổi nội dung sử dụng TI Connect, tiện ích sử dụng để quản lý các ứng dụng trên một máy tính vẽ đồ thị TI.

What is a 73C file?

Data file used by Texas Instruments graphing calculators; stores variables such as a single number or multiple number values; can be saved and edited using TI Connect, the utility used for managing applications on a TI graphing calculator.

Cách mở .73C file

Để mở file .73C click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .73C bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .73C

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .73C do người dùng đóng góp.

  • TI Connect
  • TiLP2
  • TiLP2

Chuyển đổi file .73C

File .73C có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *