73I File

? Cách mở file .73I? Những phần mềm mở file .73I và sửa file lỗi. Convert Binary 73I file sang định dạng khác.

.73I File Extension

   
File name 73I File
File Type TI-73 Screenshot File
Nhà phát triển Texas Instruments
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.7 ★ (6 Bình chọn)

File .73I là file gì?

73I là Raster Image Files - TI-73 Screenshot File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Texas Instruments.

Hình ảnh được tạo bởi TI screencapture, một chương trình bao gồm với TI Connect, một bộ các chương trình sử dụng để tương tác với Texas Instruments vẽ đồ máy tính; tiết kiệm một ảnh chụp màn hình của màn hình TI-73 thiết bị của thực hiện khi máy tính được kết nối với máy tính.

What is a 73I file?

Image created by TI ScreenCapture, a program included with TI Connect, a suite of programs used for interacting with Texas Instruments graphing calculators; saves a screenshot of the TI-73 device's screen taken when the calculator was connected to the computer.

Cách mở .73I file

Để mở file .73I click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .73I bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .73I

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .73I do người dùng đóng góp.

  • Texas Instruments TI Connect

Chuyển đổi file .73I

File .73I có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *