73K File

? Cách mở file .73K? Những phần mềm mở file .73K và sửa file lỗi. Convert Binary 73K file sang định dạng khác.

.73K File Extension

   
File name 73K File
File Type TI-73 Application
Nhà phát triển Texas Instruments
Phân loại Executable Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.3 ★ (43 Bình chọn)

File .73K là file gì?

73K là Executable Files - TI-73 Application, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Texas Instruments.

Hồ sơ được sử dụng bởi Texas Instruments tính TI-73 đồ họa; có thể được tải lên một máy tính TI sử dụng phần mềm quản lý máy tính TI Connect; được sử dụng để chạy chương trình nhỏ trên thiết bị.

What is a 73K file?

Application file used by Texas Instruments TI-73 graphing calculators; can be uploaded to a TI calculator using TI Connect calculator management software; used for running small programs on the device.

Cách mở .73K file

Để mở file .73K click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .73K bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .73K

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .73K do người dùng đóng góp.

  • TiLP2
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .73K

File .73K có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *