73L File

? Cách mở file .73L? Những phần mềm mở file .73L và sửa file lỗi. Convert N/A 73L file sang định dạng khác.

.73L File Extension

   
File name 73L File
File Type TI-73 Data List File
Nhà phát triển Texas Instruments
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.8 ★ (6 Bình chọn)

File .73L là file gì?

73L là Data Files - TI-73 Data List File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Texas Instruments.

tập tin dữ liệu được tạo ra bởi TI DataEditor, một tiện ích kèm theo TI Connect vẽ đồ phần mềm quản lý máy tính; lưu một danh sách các giá trị có thể được sử dụng trong các hoạt động toán học và âm mưu trên máy tính TI-73.

What is a 73L file?

Data file created by TI DataEditor, a utility included with TI Connect graphing calculator management software; saves a list of values that can be used in mathematical and plotting operations on the TI-73 calculator.

Cách mở .73L file

Để mở file .73L click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .73L bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .73L

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .73L do người dùng đóng góp.

  • TI Connect

Chuyển đổi file .73L

File .73L có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *