73U File

? Cách mở file .73U? Những phần mềm mở file .73U và sửa file lỗi. Convert Binary 73U file sang định dạng khác.

.73U File Extension

   
File name 73U File
File Type TI-73 Explorer Operating System File
Nhà phát triển Texas Instruments
Phân loại System Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.5 ★ (6 Bình chọn)

File .73U là file gì?

73U là System Files - TI-73 Explorer Operating System File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Texas Instruments.

What is a 73U file?

File used by the Texas Instruments TI-73 Explorer advanced math and science graphing calculators; stores low-level system data that operates the calculator; used for applying periodic updates to the base operating system.

Cách mở .73U file

Để mở file .73U click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .73U bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .73U

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .73U do người dùng đóng góp.

  • TiLP2
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .73U

File .73U có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *