7Z.001 File

? Cách mở file .7Z.001? Những phần mềm mở file .7Z.001 và sửa file lỗi. Convert Binary 7Z.001 file sang định dạng khác.

.7Z.001 File Extension

   
File name 7Z.001 File
File Type 7-Zip Split Archive Part 1 File
Nhà phát triển 7-Zip
Phân loại Compressed Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.8 ★ (62 Bình chọn)

File .7Z.001 là file gì?

7Z.001 là Compressed Files - 7-Zip Split Archive Part 1 File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi 7-Zip.

Phần 1 của một tài liệu nén tạo ra bởi 7-Zip, một nén tập tin miễn phí và tiện ích giải nén; chứa một phần của một lưu trữ nhiều tập để tách một file .7Z thành nhiều phần (bộ phận khác sử dụng ".7z.002", ".7z.003," vv mở rộng); cho phép các file 7Z lớn để được chia thành nhiều phần nhỏ hơn cho piecewise tải hoặc lưu trữ trên phương tiện truyền thông bên ngoài với công suất cố định.

What is a 7Z.001 file?

Part 1 of a compressed archive created by 7-Zip, a free file compression and decompression utility; contains one part of a multi-volume archive that splits a .7Z file into parts (other parts use the ".7z.002," ".7z.003," etc. extensions); enables large 7Z files to be broken into smaller parts for piecewise download or for storage on external media with fixed capacities.

Cách mở .7Z.001 file

Để mở file .7Z.001 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .7Z.001 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .7Z.001

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .7Z.001 do người dùng đóng góp.

  • Smith Micro StuffIt Deluxe Mac 16
  • 7-Zip
  • 7-Zip

Chuyển đổi file .7Z.001

File .7Z.001 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *