7Z.002 File

? Cách mở file .7Z.002? Những phần mềm mở file .7Z.002 và sửa file lỗi. Convert Binary 7Z.002 file sang định dạng khác.

.7Z.002 File Extension

   
File name 7Z.002 File
File Type 7-Zip Split Archive Part 2 File
Nhà phát triển 7-Zip
Phân loại Compressed Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (27 Bình chọn)

File .7Z.002 là file gì?

7Z.002 là Compressed Files - 7-Zip Split Archive Part 2 File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi 7-Zip.

Phần 2 của một tài liệu nén tạo ra bởi 7-Zip, một chương trình nén tập tin miễn phí; cửa hàng là một phần của một kho lưu trữ spanned, mà phá vỡ một tập tin .7Z thành nhiều bộ phận (bộ phận khác sử dụng .7Z.001, ".7z.003," vv mở rộng); được sử dụng để phá vỡ một file 7Z thành từng miếng nhỏ để tải về, lưu trữ trên các phương tiện bên ngoài, hoặc gửi qua email.

What is a 7Z.002 file?

Part 2 of a compressed archive created by 7-Zip, a free file compression program; stores one part of a spanned archive, which breaks a .7Z file into multiple parts (other parts use the .7Z.001, ".7z.003," etc. extensions); used for breaking a 7Z file into smaller pieces for download, storage on external media, or sending over email.

Cách mở .7Z.002 file

Để mở file .7Z.002 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .7Z.002 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .7Z.002

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .7Z.002 do người dùng đóng góp.

  • Smith Micro StuffIt Deluxe Mac 16
  • 7-Zip
  • 7-Zip

Chuyển đổi file .7Z.002

File .7Z.002 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *