7Z File

? Cách mở file .7Z? Những phần mềm mở file .7Z và sửa file lỗi. Convert Binary 7Z file sang định dạng khác.

.7Z File Extension

   
File name 7Z File
File Type 7-Zip Compressed File
Nhà phát triển Igor Pavlov
Phân loại Compressed Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.1 ★ (376 Bình chọn)

File .7Z là file gì?

7Z là Compressed Files - 7-Zip Compressed File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Igor Pavlov.

tập tin Một 7Z là một tài liệu nén được tạo ra bởi các tiện ích nén tập tin khác nhau, đáng chú ý nhất, Igor Pavlov 7-Zip. Nó sử dụng mã nguồn mở LZMA nén, trong đó có một tỷ lệ nén cao và có thể bao gồm AES-256 (256-bit) mã hóa mạnh mẽ. file 7Z có thể chứa nhiều thư mục hay tập tin nén để tiết kiệm không gian cho mục đích lưu trữ hoặc vận chuyển.

What is a 7Z file?

A 7Z file is a compressed archive created by various file compression utilities, most notably, Igor Pavlov's 7-Zip. It uses open-source LZMA compression, which has a high compression ratio and can include strong AES-256 (256-bit) encryption. 7Z files may contain multiple directories or files compressed to save space for storage or transportation purposes.

Cách mở .7Z file

Để mở file .7Z click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .7Z bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .7Z

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .7Z do người dùng đóng góp.

 • ZDevs ZArchiver
 • Corel WinZip Mac 7
 • Corel WinZip Mac 7
 • Smith Micro StuffIt Deluxe Mac 16
 • Incredible Bee Archiver
 • Sixty Five 7zX
 • Sixty Five 7zX
 • p7zip
 • EZ7z
 • Zipeg
 • Keka

Chuyển đổi file .7Z

File .7Z có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *