83P File

? Cách mở file .83P? Những phần mềm mở file .83P và sửa file lỗi. Convert N/A 83P file sang định dạng khác.

.83P File Extension

   
File name 83P File
File Type TI-83 Calculator File
Nhà phát triển Texas Instruments
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.1 ★ (8 Bình chọn)

File .83P là file gì?

83P là Misc Files - TI-83 Calculator File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Texas Instruments.

chương trình máy tính hoặc tập tin dữ liệu được sử dụng bởi Texas Instruments TI-83 máy tính; có thể được chuyển máy tính từ một máy tính đến máy tính sử dụng một cáp kết nối TI và phần mềm bao gồm; phần mềm LINK gốc TI-Graph đã được thay thế bởi TI Connect.

What is a 83P file?

Calculator program or data file used by the Texas Instruments TI-83 calculator; can be transferred calculator from a computer to the calculator using a TI Connectivity Cable and the included software; the original TI-GRAPH LINK software has been replaced by TI Connect.

Cách mở .83P file

Để mở file .83P click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .83P bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .83P

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .83P do người dùng đóng góp.

  • Texas Instruments TI Connect
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .83P

File .83P có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *