86F File

? Cách mở file .86F? Những phần mềm mở file .86F và sửa file lỗi. Convert Binary 86F file sang định dạng khác.

.86F File Extension

   
File name 86F File
File Type 86Box Floppy Disk Image
Nhà phát triển Battler
Phân loại Disk Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 1.3 ★ (3 Bình chọn)

File .86F là file gì?

86F là Disk Image Files - 86Box Floppy Disk Image, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Battler.

tập tin một 86F là một hình ảnh đĩa được sử dụng bởi 86Box, một ngã ba của giả lập PCem rằng phần cứng mô phỏng máy tính từ những năm 1980 và những năm 90. Nó được lưu trong định dạng 86Box Floppy Disk (86F), được thiết kế để tái tạo hình ảnh đĩa mềm thực tế. file 86F có thể chứa một ứng dụng hay một trò chơi.

What is a 86F file?

An 86F file is a disk image used by 86Box, a fork of the PCem emulator that emulates PC hardware from the 1980s and 90s. It is saved in the 86Box Floppy Disk (86F) format, which is designed to replicate actual floppy disk images. 86F files may contain an application or a game.

Cách mở .86F file

Để mở file .86F click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .86F bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .86F

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .86F do người dùng đóng góp.

  • 86Box

Chuyển đổi file .86F

File .86F có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *