8BS File

? Cách mở file .8BS? Những phần mềm mở file .8BS và sửa file lỗi. Convert N/A 8BS file sang định dạng khác.

.8BS File Extension

   
File name 8BS File
File Type Photoshop 5.0 Selection Plug-in
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Plugin Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (4 Bình chọn)

File .8BS là file gì?

8BS là Plugin Files - Photoshop 5.0 Selection Plug-in, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

Thêm thêm tùy chọn lựa chọn hình ảnh để Photoshop; có thể được sử dụng để tạo hoặc sửa đổi các lựa chọn hình ảnh hoặc mặt nạ lựa chọn.

What is a 8BS file?

Adds additional image selection options to Photoshop; can be used to create or modify image selections or selection masks.

Cách mở .8BS file

Để mở file .8BS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .8BS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .8BS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .8BS do người dùng đóng góp.

  • Adobe Photoshop Elements 2020
  • Adobe Photoshop 2020
  • Adobe Photoshop 2020
  • Adobe Photoshop Limited Edition
  • Adobe Photoshop Extended
  • Adobe Photoshop
  • Adobe Photoshop

Chuyển đổi file .8BS

File .8BS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *