8CK File

? Cách mở file .8CK? Những phần mềm mở file .8CK và sửa file lỗi. Convert N/A 8CK file sang định dạng khác.

.8CK File Extension

   
File name 8CK File
File Type TI-84 Plus C Silver Edition Application File
Nhà phát triển Texas Instruments
Phân loại Executable Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.7 ★ (48 Bình chọn)

File .8CK là file gì?

8CK là Executable Files - TI-84 Plus C Silver Edition Application File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Texas Instruments.

tập tin một 8CK là một tập tin ứng dụng được sử dụng bởi Texas Instruments TI-84 + C Bạc bản toán học tiên tiến và tính khoa học vẽ đồ thị. Nó chứa một ứng dụng được sử dụng bởi máy tính. file 8CK thể được chuyển từ một máy tính để một TI-84 + C Bạc phiên bản máy tính sử dụng Texas Instruments TI Connect CE.

What is a 8CK file?

An 8CK file is an application file used by the Texas Instruments TI-84 Plus C Silver Edition advanced math and science graphing calculators. It contains an application used by the calculator. 8CK files can be transferred from a computer to a TI-84 Plus C Silver Edition calculator using Texas Instruments TI Connect CE.

Cách mở .8CK file

Để mở file .8CK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .8CK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .8CK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .8CK do người dùng đóng góp.

  • Texas Instruments TI Connect CE

Chuyển đổi file .8CK

File .8CK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *