8LI File

? Cách mở file .8LI? Những phần mềm mở file .8LI và sửa file lỗi. Convert N/A 8LI file sang định dạng khác.

.8LI File Extension

   
File name 8LI File
File Type Photoshop Scripting Plug-in
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Plugin Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.6 ★ (7 Bình chọn)

File .8LI là file gì?

8LI là Plugin Files - Photoshop Scripting Plug-in, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

Photoshop file plugin có thêm tự động thêm các tính năng như Photoshop; có thể thêm hỗ trợ kịch bản chung (ví dụ: ScriptListener.8li và ScriptingSupport.8li) hoặc có thể thêm một hành động tự động cụ thể, chẳng hạn như tạo ra một tấm Web Liên (WebContactSheet.8li).

What is a 8LI file?

Photoshop plugin file that adds additional automation features to Photoshop; may add general scripting support (i.e. ScriptListener.8li and ScriptingSupport.8li) or may add a specific automated action, such as creating a Web Contact Sheet (WebContactSheet.8li).

Cách mở .8LI file

Để mở file .8LI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .8LI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .8LI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .8LI do người dùng đóng góp.

  • Adobe Photoshop 2020
  • Adobe Photoshop Elements
  • Adobe Photoshop Elements
  • Adobe Photoshop Limited Edition
  • Adobe Photoshop Extended
  • Adobe Photoshop
  • Adobe Photoshop

Chuyển đổi file .8LI

File .8LI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *