__B File

? Cách mở file .__B? Những phần mềm mở file .__B và sửa file lỗi. Convert Binary __B file sang định dạng khác.

.__B File Extension

   
File name __B File
File Type File Splitter & Joiner Encrypted Archive File
Nhà phát triển Le Minh Hoang
Phân loại Backup Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 1.7 ★ (3 Bình chọn)

File .__B là file gì?

__B là Backup Files - File Splitter & Joiner Encrypted Archive File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Le Minh Hoang.

tập tin lưu trữ chia mã hóa tạo ra bởi File Splitter & Joiner (FFSJ), một ứng dụng lưu trữ spanned; cửa hàng phần thứ hai của một phần đa mã hóa lưu trữ; cho phép người dùng lưu trữ dữ liệu mật khẩu bảo vệ trong các phân đoạn nhỏ hơn.

What is a __B file?

Encrypted split archive file created by File Splitter & Joiner (FFSJ), a spanned archive application; stores the second part of a multi-part encrypted archive; enables users to store password-protected data in smaller segments.

Cách mở .__B file

Để mở file .__B click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .__B bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .__B

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .__B do người dùng đóng góp.

  • File Splitter & Joiner
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • GOMPLAYER

Chuyển đổi file .__B

File .__B có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *