_NWS File

? Cách mở file ._NWS? Những phần mềm mở file ._NWS và sửa file lỗi. Convert N/A _NWS file sang định dạng khác.

._NWS File Extension

   
File name _NWS File
File Type Windows Live Mail Newsgroup Copy File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (3 Bình chọn)

File ._NWS là file gì?

_NWS là Misc Files - Windows Live Mail Newsgroup Copy File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

tập tin nhóm tin được tạo ra bởi Windows Live Mail (WLM); tự động tạo ra khi người dùng kéo một bài nhóm tin hoặc bài đăng lên các máy tính để bàn; chứa các dữ liệu giống như một tập tin .NWS, ngoại trừ sử dụng các "._nws" mở rộng; thể đổi tên với phần mở rộng ".nws" và sau đó mở cửa vào WLM.

What is a _NWS file?

Newsgroup file created by Windows Live Mail (WLM); automatically generated when a user drags a newsgroup post or postings to the desktop; contains the same data as an .NWS file, except uses the "._nws" extension; can be renamed with the ".nws" extension and then opened in WLM.

Cách mở ._NWS file

Để mở file ._NWS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file ._NWS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file ._NWS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file ._NWS do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file ._NWS

File ._NWS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *