_PLAYMUSICID File

? Cách mở file ._PLAYMUSICID? Những phần mềm mở file ._PLAYMUSICID và sửa file lỗi. Convert Text _PLAYMUSICID file sang định dạng khác.

._PLAYMUSICID File Extension

   
File name _PLAYMUSICID File
File Type Google Play Music ID File
Nhà phát triển Google
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.3 ★ (17 Bình chọn)

File ._PLAYMUSICID là file gì?

_PLAYMUSICID là Data Files - Google Play Music ID File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Google.

tập tin Một _PLAYMUSICID là một tệp dữ liệu sử dụng để xác định tài khoản của người dùng Play Music của Google. Nó chứa một chuỗi ký tự duy nhất xác định và được lưu trữ trên một thẻ nhớ ngoài kết nối với một thiết bị Android.

What is a _PLAYMUSICID file?

A _PLAYMUSICID file is a data file used to identify the account of a Google Play Music user. It contains a unique string of identifying characters and is stored on an external storage card connected to an Android device.

Cách mở ._PLAYMUSICID file

Để mở file ._PLAYMUSICID click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file ._PLAYMUSICID bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file ._PLAYMUSICID

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file ._PLAYMUSICID do người dùng đóng góp.

  • Google Android
  • text editor
  • text editor

Chuyển đổi file ._PLAYMUSICID

File ._PLAYMUSICID có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *