_SYS.LFO File

? Cách mở file ._SYS.LFO? Những phần mềm mở file ._SYS.LFO và sửa file lỗi. Convert N/A _SYS.LFO file sang định dạng khác.

._SYS.LFO File Extension

   
File name _SYS.LFO File
File Type Adware File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.2 ★ (9 Bình chọn)

File ._SYS.LFO là file gì?

_SYS.LFO là Misc Files - Adware File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

File được tạo ra để đi cùng với các ứng dụng tải về và torrents; chứa adware cho phép quảng cáo trên máy tính của bạn, thường dưới dạng pop-up; nó thường rất khó để loại bỏ và với một số ứng dụng, nếu bạn loại bỏ các tập tin công việc ứng dụng sẽ không còn.

What is a _SYS.LFO file?

File created to accompany downloaded applications and torrents; contains adware that enables advertisements on your computer, commonly in the pop-up form; it's often difficult to remove and with some applications, if you remove the file the application will no longer work.

Cách mở ._SYS.LFO file

Để mở file ._SYS.LFO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file ._SYS.LFO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file ._SYS.LFO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file ._SYS.LFO do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file ._SYS.LFO

File ._SYS.LFO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *