_XLS File

? Cách mở file ._XLS? Những phần mềm mở file ._XLS và sửa file lỗi. Convert Binary _XLS file sang định dạng khác.

._XLS File Extension

   
File name _XLS File
File Type Renamed Microsoft Excel Spreadsheet
Nhà phát triển N/A
Phân loại Spreadsheet Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.4 ★ (8 Bình chọn)

File ._XLS là file gì?

_XLS là Spreadsheet Files - Renamed Microsoft Excel Spreadsheet, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

Hồ _XLS là một tập tin bảng tính Microsoft Excel đổi tên từ ".xls" thành "._xls". Nó có thể đã được đổi tên bởi một người dùng vào mục đích hoặc một cách tình cờ hoặc một chương trình khác. file _XLS có các nội dung của một file .XLS, có thể bao gồm một hoặc nhiều bảng tính, mà cửa hàng và hiển thị dữ liệu trong một định dạng bảng.

What is a _XLS file?

An _XLS file is a Microsoft Excel spreadsheet file renamed from ".xls" to "._xls". It may have been renamed by a user on purpose or by accident or another program. _XLS files contain the contents of an .XLS file, which may include one or more worksheets, which store and display data in a table format.

Cách mở ._XLS file

Để mở file ._XLS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file ._XLS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file ._XLS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file ._XLS do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Office
  • Kingsoft Office
  • Kingsoft Office
  • OpenOffice.org Calc
  • OpenOffice.org Base
  • Adobe Acrobat
  • Adobe Acrobat

Chuyển đổi file ._XLS

File ._XLS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *