_XLSX File

? Cách mở file ._XLSX? Những phần mềm mở file ._XLSX và sửa file lỗi. Convert Zip _XLSX file sang định dạng khác.

._XLSX File Extension

   
File name _XLSX File
File Type Renamed Microsoft Excel Open XML Spreadsheet
Nhà phát triển N/A
Phân loại Spreadsheet Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 3.4 ★ (10 Bình chọn)

File ._XLSX là file gì?

_XLSX là Spreadsheet Files - Renamed Microsoft Excel Open XML Spreadsheet, dưới định dạng Zip được phát triển bởi N/A.

tập tin một _XLSX là một tập tin bảng tính Microsoft Excel đổi tên từ ".xlsx" thành "._xlsx". Nó có thể đã được đổi tên cố hoặc vô tình bởi một người dùng hoặc bằng một chương trình. file _XLSX có các nội dung tương tự của một tập tin XLSX, có thể bao gồm một hoặc nhiều bảng tính đó bao gồm các tế bào sắp xếp trong một mạng lưới các hàng và cột.

What is a _XLSX file?

An _XLSX file is a Microsoft Excel spreadsheet file renamed from ".xlsx" to "._xlsx". It may have been renamed purposely or accidentally by a user or by a program. _XLSX files contain the same contents of an .XLSX file, which may include one or more worksheets that consist of cells arranged in a grid of rows and columns.

Cách mở ._XLSX file

Để mở file ._XLSX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file ._XLSX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file ._XLSX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file ._XLSX do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Office
  • OpenOffice.org Base
  • OpenOffice.org Base
  • Adobe Acrobat

Chuyển đổi file ._XLSX

File ._XLSX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *