A File

? Cách mở file .A? Những phần mềm mở file .A và sửa file lỗi. Convert Text A file sang định dạng khác.

.A File Extension

   
File name A File
File Type Static Library
Nhà phát triển N/A
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.2 ★ (68 Bình chọn)

File .A là file gì?

A là Developer Files - Static Library, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

Một Một tập tin chứa một thư viện hàm và các tiêu đề có thể được tham chiếu bởi một C / C ++ file nguồn. Nó có thể lưu trữ chỉ có một vài chức năng hoặc có thể bao gồm toàn bộ một thư viện của các chức năng, chẳng hạn như một công cụ mô hình 3D. Một file thường được tạo ra bởi các tiện ích ar GNU.

What is a A file?

An A file contains a library of functions and headers that may be referenced by a C/C++ source file. It may store only a few functions or may include an entire library of functions, such as a 3D modeling engine. A files are typically created by the GNU ar utility.

Cách mở .A file

Để mở file .A click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .A bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .A

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .A do người dùng đóng góp.

  • Apple TextEdit
  • Bare Bones BBEdit
  • Bare Bones BBEdit
  • MacVim
  • GNU Emacs
  • Microsoft Visual Studio 2019
  • Microsoft Visual Studio 2019
  • gVim
  • text editor
  • GNU Compiler Collection (GCC)

Chuyển đổi file .A

File .A có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *