A00 File

? Cách mở file .A00? Những phần mềm mở file .A00 và sửa file lỗi. Convert N/A A00 file sang định dạng khác.

.A00 File Extension

   
File name A00 File
File Type ALZip Second Split Archive File
Nhà phát triển ESTsoft
Phân loại Compressed Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.4 ★ (21 Bình chọn)

File .A00 là file gì?

A00 là Compressed Files - ALZip Second Split Archive File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi ESTsoft.

tập tin thứ hai của một kho lưu trữ spanned tạo ra với ALZip, một tiện ích nén tập tin đa định dạng; lưu trong định dạng nén ALZ cùng với một tập tin .ALZ và tài liệu lưu trữ chia khác; tập tin bổ sung có phần mở rộng tập tin .A01, .A02 vv

What is a A00 file?

Second file of a spanned archive created with ALZip, a multi-format file compression utility; saved in the compressed ALZ format along with an .ALZ file and other split archives; additional files have file extensions .A01, .A02, etc.

Cách mở .A00 file

Để mở file .A00 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .A00 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .A00

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .A00 do người dùng đóng góp.

  • ESTsoft ALZip
  • ALZip
  • ALZip
  • KMPlayer
  • HAANSOFT HWP
  • Symphonie Data Retriever
  • Symphonie Data Retriever

Chuyển đổi file .A00

File .A00 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *